Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. , tj. czwartek tutejszy Urząd będzie nieczynny z uwagi na ustalony dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w zamian za Święto przypadające w sobotę 26 grudnia br.

Ostrzeżenie meteorologiczne - powiat włocławski!

Ważne od 11.12.2020 16:00 do 12.12.2020 09:00 Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Spodziewaj się utrudnień. Oblodzenie chodników i dróg wpływające na pogorszenie warunków ruchu drogowego. Z powodu śliskiej nawierzchni należy zachować ostrożność w ruchu pieszym i podczas prowadzenia pojazdów. 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2020r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Informacja o największych osiągnięciach sportowych i kulturalnych dzieci i młodzieży w 2020 roku.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu, w tym z zakresu będącego przedmiotem działania Komisji i jego podział na dany rok budżetowy.
3. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2021r.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2020r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Wydatkowanie środków finansowych w placówkach oświatowych/zatrudnienie.
2. Kluby sportowe, Stowarzyszenia – zasadność wydatkowania środków.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996 r. w okresie zimowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie: błota,  śniegu,  lodu,  innych zanieczyszczeń, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.