pomoc wichura 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 września 2020r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie Petycji jako przedmiotu działania Komisji.
2. Rozpatrzenie wniosków i petycji skierowanych do Komisji.
3. Omówienie i analiza rozpatrzonych przez Komisję skarg, wniosków i petycji w okresie dwóch kwartałów roku 2020.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Przypominamy, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku upływa termin na składanie wniosków na zwrot akcyzy. Wniosek jest do pobrania w urzędzie w pokojku nr 8 oraz na stronie pod adresem:

Podatek akcyzowy - wzór wniosku
Podatek akcyzowy - zestawienie faktur (28kB)
Podatek akcyzowy - Oświadczenie (368kB)

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin składania dokumentów to 31 sierpnia. W przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data ich nadania.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2020r. godz. 8:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki