Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - zmiana terminu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2024r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Z przyczyn technicznych II Sesja Rady Miejskiej w Chodczu będzie opóźniona o około 45 min. Przepraszamy.

mamm

Nadzwyczajna II sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zwołuję nadzwyczajną II sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 09 maja 2024 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad: