815

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące projektu pn. „Rozwój turystyki i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Chodecz” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego placu zabaw na Placu Kościuszki w Chodczu poprzez wyposażenie go w nowe urządzenia oraz wymianę nawierzchni z trawiastej na bezpieczną.

Zapytanie ofertowe - plac zabaw 27.02.2024 r..pdf

Zapytanie ofertowe - plac zabaw 27.02.2024 r..docx

kom

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2024r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Plan pracy Komisji na 2024r.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2023.
3. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2024r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

Aktualne ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Aktualne ograniczenia i zakazy