Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2024r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące – opiniowanie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

3 maja jpg

1020

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Choceń, dnia 15.04.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/  poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 1/2024

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (OT w Kowalu) zaprasza na szkolenie pn. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych w 2024 r."

– dopłaty bezpośrednie, warunkowość i ekoschematy”,

które odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 na sali konferencyjnej w UMiG w Chodczu.

Serdecznie zapraszamy.

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów"

Został ogłoszony nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów". Do udziału zostały zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, którym bliskie są smaki regionów i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl  lub pod linkiem https://www.kupujswiadomie.gov.pl/formularz-bitwa-regionow

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2024 r.