Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 października 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Ustalenie opłaty targowej.
2. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019.
3. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 października 2019r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza pisma skierowanego do Rady Miejskiej w Chodczu od handlowców, przedsiębiorców i rolników.
2. Sprawy bieżące.

Prosimy o udział w posiedzeniu Komisji.

Burmistrz Chodcza zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz – również rolników - na spotkanie informacyjne dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem dofinansowania z środków zewnętrznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godz. 18.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu (sala konferencyjna – I piętro).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

Czy urodziłaś się w latach 1950-1969?

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

LUX MED po raz kolejny  zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Chodecz – 25 października 2019 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Apis, ul. Kaliska 11

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.