Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021r w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r (Dz.U. poz. 47), czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa kujawsko- pomorskiego   został ustalony i wskazany jako drugi termin wyboru przez wojewodę kujawsko-pomorskiego na okres od  9 sierpnia 2021r. do 19 listopada 2021 roku. Na terenie Powiatu Włocławskiego rozpocznie  się w dniu  10 sierpnia 2021 roku a zakończy się w  dniu  24 września 2021 roku.

obraz 3 1024x183

15.07.2021 r.

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz w dniu dzisiejszym podpisała umowę o dofinansowanie dla operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz” dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2021r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Dzień dobry,

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat WŁOCŁAWSKIw ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Od czwartku obowiązują wyższe niż dotychczas progi dochodowe w programie "Czyste powietrze", które uprawniają do wyższej dotacji. Można też starać się już o dopłaty do kotłów na pellet; coraz mniej czasu jest natomiast na uzyskanie dotacji do pieców węglowych.

Więcej informacji na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wyzsze-progi-dochodowe-w-czystym-powietrzu-juz-obowiazuja