W 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej nie zapomnieliśmy o bohaterach, którzy walczyli i oddali życie w obronie ojczyzny. Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Anna Twardowska i Z-ca Burmistrza - Pani Danuta Cieślińska w imieniu całej chodeckiej społeczności złożyły kwiaty i zapaliły znicz w hołdzie poległym.

IMG 0004

IMG 0007

IMG 0010

IMG 0011

 

12q

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W związku z realizacją projektu pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” nr  RPKP.10.02.02-04-0022/20 realizowanym przez Miasto i Gminę Chodecz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, ogłasza się nabór uczestników do niniejszego projektu.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

BIP 20210831 111257 001

BIP 20210831 111257 002

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2021r. godz.11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Dożynki 2021 Chodecz 2